Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

00monnnn066
Dla mężczyzny ważne jest, by kobieta za coś go podziwiała, szanowała, widziała w nim coś, co go odróżnia od innych, co jej się w nim podoba. Cudownie majsterkuje, ciekawie opowiada historie, dobrze wykonuje swoją pracę. Jest kimś. I wie, że jest z niego dumna. Również kobieta musi wiedzieć, że bez względu na to, czy przytyje te trzy kilo czy nie, to nie jest ważne, bo liczy się ona jako osoba. Jej wyjątkowość, intelekt, dusza. Czy nie jest tak, że codziennie rano budzimy się i wybieramy siebie nawzajem?
Reposted fromlovvie lovvie viainvisibility invisibility
00monnnn066
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viahereyes hereyes
9143 e737
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahereyes hereyes

August 28 2016

00monnnn066
Reposted fromgreensky greensky viastawrogin stawrogin

August 27 2016

00monnnn066
Gdybym cię nie kochała, może byłoby mi wszystko jedno.
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazatoreek zatoreek
00monnnn066
2819 98ad
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialittlefool littlefool
00monnnn066
8908 9763
Reposted fromAmericanlover Americanlover viachaveleh chaveleh
00monnnn066
Reposted frombluuu bluuu viaguuzik guuzik
00monnnn066
4584 2a77
Südtirol
Reposted frombirke birke viastawrogin stawrogin
00monnnn066
2306 313b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastawrogin stawrogin

August 25 2016

00monnnn066
Usiadłem obok, a ona uśmiechnęła się i powiedziała: "Gdzie byłeś? Trochę czasu minęło"
Była zadowolona, że mnie widzi. Mogłem niemal czytać jej w myślach.
Kiedyś bardzo mnie kochała.
— Johny Cash
00monnnn066
Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie, jak było.
— Tove Jansson
Reposted fromwiecznosci wiecznosci via12czerwca 12czerwca
00monnnn066
0654 146f 500
Reposted fromRowena Rowena
00monnnn066
Reposted fromXavax Xavax viayoungie youngie
00monnnn066
0656 0e86
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaretaliate retaliate
00monnnn066
Dobrze mi, kiedy jesteś.
00monnnn066
9264 bfd5 500
Paintings by Alyssa Monks
00monnnn066

August 24 2016

00monnnn066
7732 d5e5
Reposted from1923 1923 viathedogs thedogs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl